Konfliktløsning


«Konflikter er en del av det levende liv og ofte nødvendig for utvikling – Kunsten er å komme godt gjennom konfliktene»

Konflikter foregår på alle nivå; i par, innad i familier, mellom generasjoner, i nabolag, på arbeidsplass osv.

Lerche Familieterapi tilbyr avklarings- og løsningsskapende samtaler med en alternativ forståelse av problemstillingene.

© 2011 Lerche Familieterapi @ Bergen - Nettløsning fra Maksimer