Dialogisk Cafe


Lerche Familieterapi er en del av det tverrfaglige dialogiske nettverket.

Dialogisk Café er en tverrfaglig gruppe etablert i Bergen i 2014 av mennesker som har tro på dialog som verktøy for både konflikthåndtering, utvikling av mellommenneskelige ressurser og relasjoner, samt for utvikling av samfunnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

En dialogisk tilnærming vektlegger prosessen like mye og tidvis mer enn, resultatet.

Sann dialog fordrer bla:

Åpenhet
Respekt
Aktiv lytting
Inkludering
Toleranse
Glede over mangfold

Dialogisk Café arrangerer jevnlige treff på Litteraturhuset i Bergen rundt et vidt spekter av tema. Dette er åpne og uformelle arrangement for alle som er interessert,-)

Dialogisk Café har et tett samarbeid med «Filosofisk Poliklinikk» ved Universitetet i Bergen!

 

Kontakt oss


Lerche Familieterapi
Lille Markeveien 13
5005 Bergen
Kontakt oss
Effektivmarkedsforing© 2023 - 2024