Individualsamtaler


Lerche Familieterapi tilbyr individualsamtaler med mulighet for å bli

sett – hørt – bekreftet og inspirert!

Kanskje du:

 • opplever problemer med eget tankemønster
 • er i en vanskelig livssituasjon
 • usikker på valg av samlivspartner
 • har behov for å bli lyttet aktivt til
 • strever med dårlig selvfølelse/ opplever  å ikke være «god nok»
 • sliter med uro og nervøsitet i forbindelse med ulike oppgaver
 • opplever å ikke strekke til i hverdagen
 • strever med å ta avgjørende valg
 • sliter med kommunikasjon og samhandling
 • opplever problemer i forbindelse med jobb
 • opplever det vanskelig å fremme egne meninger og ønsker

 

I slike situasjoner kan det være godt å få luftet tanker, følelser og frustrasjon i strukturerte samtaler med en profesjonell samtalepartner.

Dette kan hjelpe deg til å sortere og finne frem til egnete valg og løsninger.

 

Lerche Familieterapi samarbeider med psykologer, advokater og andre samlivsterapeuter hvis det er ønskelig.

Lerchesofa

 

Ta kontakt

© 2011 Lerche Familieterapi @ Bergen - Nettløsning fra Maksimer