Individualterapi


Lerche Familieterapi tilbyr individualsamtaler med mulighet for å bli sett – hørt – bekreftet og inspirert!

Kanskje du:

 • opplever problemer med eget tankemønster
 • er i en vanskelig livssituasjon
 • er usikker på valg av livspartner
 • har behov for å bli lyttet aktivt til
 • strever med dårlig selvfølelse
 • sliter med uro og nervøsitet i forbindelse med ulike oppgaver eller handlinger
 • opplever å ikke strekke til i hverdagen
 • strever med å ta avgjørende valg
 • sliter med kommunikasjon og samhandling
 • opplever problemer knyttet til jobb og arbeidsliv
 • opplever det vanskelig å fremme egne ønsker og meninger

I slike situasjoner kan det være godt å få luftet tanker, følelser og frustrasjon i strukturerte samtaler med en profesjonell samtalepartner.

Dette kan hjelpe deg til å sortere og finne frem til egnete valg og løsninger.

Lerche Familieterapi samarbeider med psykologer, advokater og andre samlivsterapeuter hvis det er ønskelig.

Kontakt oss


Lerche Familieterapi
Lille Markeveien 13
5005 Bergen
Kontakt oss
Effektivmarkedsforing© 2023 - 2024