Parterapi Bergen

Vårt forhold til vår livsledsager er svært viktig og verdifullt. Noen ganger skjærer det seg imidlertid i samhandlingen og det kan oppleves som en sitter fast i en vond sirkel uten åpning for endring!

Opplever du ensomhet, misforståelser, kommunikasjonsproblemer eller kanskje utfordringer med tillit til partneren din?

I slike tilfeller kan det være nyttig å snakke med en nøytral tredjepart, med en fagperson, som kan bistå med å finne nye måter å håndtere problemene på.

 

Par kommer til samtaler både for å forebygge og for å reparere.  Parterapi vil i begge tilfellene inspirere til selvutvikling og et bedre og mer avklart parforhold.

Mennesker kommuniserer alltid med hverandre. På mer eller mindre vellykkede måter. Slik mellommenneskelig kommunikasjon kan være både utfordrende og krevende.

Mange par sliter med at kommunikasjon og samhandling har låst seg i lite hensiktsmessige mønstre. Dette er det mulig å endre på med parterapi.

 

Parterapi kan vær nyttig hvis du/dere kjenner dere igjen i noe av dette

 • savn av gnisten mellom deg og din kjære – hvor er kjæresten og/eller kjærestefølelsene mine blitt av?
 • savn av nærhet og intimitet
 • ønske om å bli sett og bekreftet
 • hvor er det blitt av smilet, humoren og interessen for hverandre?
 • ensomhetsfølelse, distanse, «kulde» i forholdet
 • usikker på egne følelser og om parforholdet er rett for deg?
 • fastlåst kommunikasjon og stadige misforståelser
 • hyppig krangling eller vond taushet
 • tillits-problemer
 • utroskaps-problematikk
 • bare rutiner og logistikk igjen av parforholdet
 • barna er flyttet ut, hvordan leve videre?
 • «mine barn, dine barn, våre barn»,- hvordan samhandle?
 • ønske om bedre kommunikasjon og samspill med din livsledsager?

 

Hva får vi ut av parterapi?


Målet med parterapi er å jobbe frem samspill og løsninger som oppleves gode for begge partene i forholdet. I møtene med oss vil vi tilby endrings- og løsnings-skapende samtaler som bidrar til at dere snakker sammen og verdsetter hverandre på en ny måte.

I løpet av prosessen kan målet være at dere som par skal oppleve økt tillit, tilegne dere ny innsikt om hverandre og lære dere nye kommunikasjonsverktøy slik at dere selv skal kunne gjennomføre samtaler og løse ting på egenhånd.

Det kan være mange andre grunner til at parterapi vil passe for dere og hva dere ønsker å oppnå med terapien;

Det finner vi i tilfelle ut av sammen og jobber konkret og konstruktivt  slik at det enkelte paret finner gode løsninger på de ulike utfordringene de opplever.

Parterapi hos Lerche Familieterapi innebærer samtaletimer med terapeut som følges opp med ulike hjemmeoppgaver.

Hvor mange konsultasjoner må vi ha?

Lengden på samtale-prosessen varierer fra par til par. Noen oppnår varig endring allerede etter 3-4 samtaler, andre etter 6-8 samtaler.

Lengden på hver samtaler vil også variere alt etter hva som er hensiktsmessig for prosessen. Første samtale er oftest på 70 min, deretter variere lengden litt i forhold til tema, prosessen og parets behov.

Lerche Familieterapi har et fast samarbeid med psykolog Frode Voll, og tilbyr felles-samtaler med både mannlig og kvinnelig terapeut hvis det er ønskelig. Les mer

Hva koster parterapi?

Prisene for parterapi avhenger av hvor lange og hvor mange samtaler prosessen krever. Det faktureres alltid for konkret anvendt tid.

Priser

Hvordan booker jeg samtaletime?

Hvis dere ønsker å finne ut om vi kan hjelpe deres parforhold, kan dere enkelt ta kontakt med oss på våre kontaktsider.

 

Velkommen!

Kontakt oss


Lerche Familieterapi
Lille Markeveien 13
5005 Bergen
Kontakt oss
Effektivmarkedsforing© 2023 - 2024