Parterapi


 Vårt forhold til vår livsledsager er svært viktig og verdifullt.

Noen ganger skjærer det seg imidlertid i kommunikasjon og samhandling og det kan oppleves som en sitter fast i en vond sirkel uten noen åpning for endring!

I slike tilfeller kan det være nyttig å snakke med en nøytral tredjepart,-  med en fagperson –  som kan bistå med å finne nye måter å håndtere problemene på og jobbe frem samspill og løsninger som oppleves gode for dere begge!

frosset hjerteblad

Kanskje du/ dere kjenner dere igjen i:

 • Savn av gnisten mellom deg og din kjære – hvor er kjæresten min blitt av…
 • Stadige misforståelser…
 • Hyppig krangling eller vond taushet…
 • Ensomhetsfølelse, distanse og kulde i forholdet….
 • Hvor er det blitt av smilet, humoren og interessen for hverandre…
 • Hvor er det blitt av  kjærestefølelsene.Del 12
 • Usikker på egne følelser…
 • Tillits-problemer…
 • Savn av nærhet og intimitet…
 • Ønske om å bli sett og bekreftet..
 • Fastlåst kommunikasjon…
 • Utroskapsproblematikk…
 • Ingen «gnist» i forholdet…bare rutiner og logistikk…
 • «Mine barn, dine barn, våre barn»,- hvordan samhandle…
 • Barna er flyttet ut, hvordan leve livet videre…
 • Ønske om bedre kommunikasjon og samspill med din livsledsager….

NYHET:

Parsamtale med både mannlig og kvinnelig terapeut, les mer her

 

Lerche Familieterapi tilbyr endrings- og løsningsskapende samtaler som bidrar til at par snakker sammen og verdsetter hverandre på en ny måte!

 • Det jobbes konkret og konstruktivt i forhold til hva det enkelte par ønsker å oppnå med terapien.
 • Samtaletimene følges opp med ulike hjemmeoppgaver.
 • I løpet av en samtaleprosess er det svært viktig at par skal opplever  tillit til at de gjennom ny innsikt og bruk av ulike kommunikasjonsverktøy,  selv skal kunne gjennomføre samtaler og løse ting på egenhånd!

 

 • Vi mennesker kommuniserer alltid med hverandre,-  på mer eller mindre vellykkede måter.
 • Kommunikasjon kan være både utfordrende og krevende og mange par sliter med at nettopp kommunikasjonen og samhandling har låst seg i lite hensiktsmessige mønstre!
 • Dette er det mulig å endre på!

Hvor mange konsultasjoner må vi ha?

Det varierer veldig fra par til par; noen oppnår varig endring allerede etter 3-4 samtaler, andre etter 6-8 samtaler.

Lengden på hver samtaler vil også variere alt etter hva som er hensiktsmessig for prosessen. Første samtale er på 70 min, deretter variere lengden litt i forhold til tema, prosessen og parets behov. Det faktureres for anvendt tid!

Priser: Se egen fane!

 

 • Parsamtaler inspirerer til bedre parforhold og selvutvikling i hverdagen!
 • Par kommer til samtaler både for å reparere og for å forebygge!

 

Familieterapi

Ta kontakt

 

© 2011 Lerche Familieterapi @ Bergen - Nettløsning fra Maksimer