Kontakt


Ved ønske om samtaletime ber vi Dere notere:

  • hvilket tidspunkt er mest egnet; dagtid eller ettermiddag
    • mest ventetid på ettermiddag
  • om det er  parsamtale, individualsamtale, familiesamtale eller annet som er aktuelt
Navn*

E-post*

Telefon*

Melding*
© 2011 Lerche Familieterapi @ Bergen - Nettløsning fra Maksimer