Familieterapi


Familieterapi i BergenÅ være en del av og leve sammen i en familie kan i perioder oppleves svært utfordrende og vanskelig.

Perioder med mye turbulens og uro innad i familien, eller uforutsette og vanskelige situasjoner, kan føre til at flere familiemedlemmer oppleve vansker med egen fungering.

Kanskje du kjenner deg igjen i tema som:

  • «tidsklemme,- jeg strekker ikke til…»
  • uenighet om barneoppdragelse…
  • «mine barn, dine barn, våre barn…»
  • destruktive og vonde konflikter med et eller flere familiemedlemmer…
  • «du hører ikke hva jeg sier… og du skjønner ingenting…»
  • store påkjenninger knyttet til sykdom i familien…
  • rusproblematikk…
  •  vanskelig rolle som pårørende…
  • «svigerforeldre og foreldre har for stor plass i vår familie…»


Det er ikke alltid et familieproblem lar seg lokalisere til et bestemt sted knyttet til en bestemt smerte. Dette fordi problemet tilhører hele familiesystemet og har betydning både i fortid, nåtid og fremtid.

 

Lerche Familieterapi tilbyr endringsskapende samtaler med fokus på kommunikasjon og samhandling i familien.

Lerchesofa

Ta kontakt

© 2011 Lerche Familieterapi @ Bergen - Nettløsning fra Maksimer