Familieterapi


Familieterapi i Bergen

Å være en del av og leve sammen i en familie kan i perioder oppleves svært utfordrende og vanskelig

Perioder med mye turbulens og uro innad i familien, eller uforutsette og vanskelige situasjoner, kan føre til at flere familiemedlemmer oppleve vansker med egen fungering.

Kanskje du kjenner deg igjen i tema som:

  • «tidsklemme – jeg strekker ikke til»
  • uenighet om barneoppdragelse
  • «mine-dine-våre barn»
  • destruktive og vonde konflikter med ett eller flere familiemedlemmer
  • «du hører ikke hva jeg sier og skjønner ingenting»…
  • store påkjenninger knyttet til sykdom i familien
  • rusproblematikk i familien
  • vanskelig rolle som pårørende
  • svigerforeldre og foreldre har for stor plass i vår relasjon

Det er ikke alltid et familieproblem lar seg lokalisere til et bestemt sted knyttet til en bestemt smerte

Dette fordi problemet tilhører hele familiesystemet og har betydning både i fortid, nåtid og fremtid

Lerche Familieterapi tilbyr endringsskapende samtaler med fokus på kommunikasjon og samhandling i familien.

 

Ta kontakt

© 2011 Lerche Familieterapi @ Bergen - Nettløsning fra Maksimer