Om oss


Lerche Raadal er 57 år og en erfaren par- og familieterapeut, individualterapeut, kursholder, foredragsholder og sykepleier. Hun har over 30 års klinisk erfaring fra ulikt behandlingsrettet arbeid innen helse- og sosialsektoren, hvorav 9 år innen spesialisthelsetjenesten.
Lerche Raadal har driftet Lerche Familieterapi på fulltid siden 2011 og i alle disse årene jobbet tett med parforhold, familier, individuelle forhold samt andre relasjoner og konstellasjoner.

Kontakt oss


Lerche Familieterapi
Lille Markeveien 13
5005 Bergen
Telefon: 95043846
Kontakt oss

Det tilstrebes en løsningsorientert og direkte tilnærming med hovedfokus på hva dere ønsker å oppnå med samtaler, veiledning, foredrag m.m.

 

Nøytralitet fra terapeutens side i arbeidet med relasjoner er en forutsetning i vår terapi – terapeuten skal være upartisk i forhold til de enkelte individene i relasjonsarbeidet!

Lerche Raadal er en erfaren kursholder og veileder.

Hvor finner dere oss

Lerche Familieterapi har lokaler sentralt i Bergen, i Lille Markevei 13.

Det er enkelt å parkere i Klostergarasjen. Ta heisen til toppen og gå ut av utgangen Klosteret. Lille Markevei starter rett ved utgangen fra heisen. City Park ligger også i nærheten.

Åpne google kart

Kontorfellesskapet i Lille Markeveien 13

Her ser dere kontorets plassering i etasjen.

kontorfelleskapet

Faste samarbeidspartnere:

Psykolog Frode Voll

Lerche Familieterapi har et tett samarbeid med psykolog Frode Voll og tilbyr felles parsamtaler der både kvinnelig og mannlig terapeut er tilstede.

Psykolog Voll tilbyr også individuelle samtaler, og holder til i samme kontorfellesskap som Lerche Familieterapi.

Kalfaret Familieterapi

Lerche Familieterapi har fast faglig samarbeid med Kalfaret Familieterapi vedr bla veiledning, kurs, ulike oppdrag mm

Dialogisk Cafè

Lerche Familieterapi er en del av det tverrfaglige, dialogiske nettverket Dialogisk Cafe. Dette nettverket har tro på dialog som et verktøy både for konflikthåndtering og utvikling av mellommenneskelige ressurser og relasjoner, samt for utvikling av samfunnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Samlivskurs Vestlandet

Lerche Familieterapi tilbyr gjennom Samlivskurs Vestlandet ulike typer kommunikasjons- og samlivskurs for par, samt foredrag og veiledning til skoler, foreldregrupper, bedrifter, og mer

Lene Lerche Raadal

 

Effektivmarkedsforing© 2023 - 2024