Dialogisk Café


Lerche Familieterapi er en del av det tverrfaglige dialogiske nettverket ;

Dialogisk Cafè

Dialogisk Café er en tverrfaglig gruppe etablert i Bergen i 2014 av mennesker som har tro på dialog som verktøy for både konflikthåndtering, utvikling av mellommenneskelige ressurser og relasjoner, samt for utvikling av samfunnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

En dialogisk tilnærming vektlegger prosessen like mye og tidvis mer enn, resultatet.

Sann dialog fordrer bla:

Åpenhet
Respekt
Aktiv lytting
Inkludering
Toleranse
Glede over mangfold

Dialogisk Café arrangerer jevnlige treff på Litteraturhuset i Bergen rundt et vidt spekter av tema. Dette er åpne og uformelle arrangement for alle som er interessert,-)

Dialogisk Café har et tett samarbeid med «Filosofisk Poliklinikk» ved Universitetet i Bergen!

For mer info:

© 2011 Lerche Familieterapi @ Bergen - Nettløsning fra Maksimer