Dialogisk Cafè


Dialogisk cafe-logo

 

Lerche Familieterapi er en del av et tverrfaglige dialogiske nettverk i Bergen ; Dialogisk Cafè

 

 

 

Dialogisk Cafè er en tverrfaglig gruppe etablert i Bergen i 2014 av mennesker som har tro på dialog som verktøy for både konflikthåndtering, utvikling av mellommenneskelige ressurser og relasjoner, samt for utvikling av samfunnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

En dialogisk tilnærming vektlegger prosessen like mye og tidvis mer enn, resultatet.

 

Dialogisk cafè arrangerer med jevne mellomrom dialogiske cafèer på Litteraturhuset i Bergen

Dette er åpne og uformelle arrangement rundt et vidt spekter av tema

 

Sann dialog fordrer blant annet :

Åpenhet
Respekt
Aktiv lytting
Inkludering
Toleranse
Glede over mangfold.

 

Dialogisk Cafè har et tett samarbeid med «Filosofisk Poliklinikk» ved Universitetet i Bergen! For mer info: Filosofisk poliklinikk

 

For mer info om datoer og tema for Dialogisk Cafè, klikk her:Dialogisk Café

The conversation (002)

© 2011 Lerche Familieterapi @ Bergen - Nettløsning fra Maksimer