Kurs


Lerche Familieterapi tilbyr flere kommunikasjon- og samlivskurs for par, samt ulike typer foredrag og veiledning til skoler, foreldregrupper, bedrifter, studenter m.m.

Hovedfokus er samhandling og samspill mennesker i mellom og tema kan feks. være:

  • kommunikasjon
  • samhandling i personalgrupper
  • motivasjon
  • samhandling med barn og unge
  • konflikthåndtering
  • stessmestring
  • nettbruk og sosiale medier mm.

Foredrag, veiledning mm:

Vi tilbyr faglig veiledning individuelt og i grupper. Dette kan være løpende prosess-veiledning, konflikthåndtering eller konsultasjoner ved behov.

Samlivskursene er basert på PREP-/ og BUFFER-metoder og tilbys både som dagskurs og helgekurs

Samlivskursene er rettet mot par i alle aldre som opplever å ha det greit, men som ønsker å få det enda bedre.

Kursene er intensive og løsningsrettet: Det blir foredrag, filmsnutter og arbeid med oppgaver.

Tema er bla. kjærlighet, vennskap, glede, moro og forventninger,- men aller mest kommunikasjon;

Kommunikasjon er helt sentralt i all samhandling og kurset vil gi verktøy for trygg og tydelig kommunikasjon.

Målet er at par skal lære å kjenne igjen hva slags konflikter som kan skade forholdet og få noen verktøy for å forbedre kommunikasjonen og dermed også samhandlingen og parforholdet: Få hjelp til å gjøre mer av det som fungerer og mindre av det som ikke fungerer!

Kontakt oss


Lerche Familieterapi
Lille Markeveien 13
5005 Bergen
Kontakt oss
Effektivmarkedsforing© 2023 - 2024